Above Snakes

Läderbälte Snake Belt

605 kr

Above Snakes produkterna är tillverkade av råskinn, som är hållbaraste och starkaste material genast efter diamant. Bästa med produkten är att den utvecklas så som ormarna. Råskinn absorberar allt från sin omgivning, som gör den personlig enligt sin användare: Bältet ärgas och förändrar sin färg efter några veckors användning.

?Be alive, be Above Snakes.?

Quality by nature, crafted by man.
Above Snakes has always been committed to being socially, environmentally, and economically responsible by providing creative solutions to keeping its production in Finland.

<