Onödigt strunt

PRIVACY POLICY:

Företagets namn: Greasy Fingers Oy

Organisationsnummer: 2630190-1

Address: Aleksanterinkatu 25 Tammerfors 

Kontaktuppgifter:

E-mail: asiakas@dickjohnson.fi (kundservice på svenska)

Hantering av personliga uppgifter:

Vi använder dina uppgifter på följande vis:

  • utveckling av kundförhållanden
  • försäkring av kundhändelser
  • utveckling av kundservice och affärsverksamhet
  • marknadsföring
  • analysering och statistik
  • gallup och marknadsundersökning
  • andra liknande användningssätt

Dokument som innehåller personuppgifter förstörs efter behandling.

All information samlas i en databas, som är försäkrad med brandvägg, lösenord och på andra tekniska sätt. Databasen och säkerhetskopiorna är belägna i låsta utrymmen, och kan nås endast av på förhand nämnda personer. 

 

UTLÄMNANDE AV INFORMATION

Vi kan lämna ut dina personliga uppgifter till samtliga gruppmedlemmar, vilket innebär våra dotterbolag, vårt huvudföretag och dess underbolag.

Vi kan lämna ut din information direkt eller indirekt till tredje part:

•När vi vänder oss till tredje part för att utveckla, och/eller underhålla webbsajten och/eller tillhandahålla annonser/marknadsföring och/eller hosting eller andra tekniska tjänster.
•Vid köp eller försäljning av en verksamhet eller tillgångar, i vilket fall vi kan lämna ut dina personliga uppgifter till säljaren eller köparen av verksamheten/tillgångarna.
•Om vi eller alla våra tillgångar förvärvas av tredje part i vilket fall personliga uppgifter som vi innehar och vilka lyder under denna integritetspolicy är en av det tillgångar som överförs.
•Om vi enligt lag blir skyldiga att lämna ut eller dela dina personliga uppgifter.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att be oss att inte använda dina personliga uppgifter i marknadsföringssyfte. Vi underrättar vanligtvis Dig (innan vi hämtar dina uppgifter) om vi har för avsikt att använda uppgifterna i sådant syfte eller om vi avser att överlämna uppgifterna till tredje part i sådant syfte, i vart fall utanför omfattningen av din användning av vår webbsajt. Du kan då förhindra att sådan användning av dina uppgifter sker genom att kryssa i rutor i de formulär som vi använder för att samla in dina personliga uppgifter.

Vår webbsajt innehåller ibland länkar till och från våra partnernätverk, annonsörer och dotterbolag. Om Du via en länk på vår webbsajt besöker någon av dessa sajter så var medveten om att var sajt har sin egen integritetspolicy och att vi inte tar på oss något ansvar eller någon skyldighet för någon annan webbsajts policy. Var vänlig och läs alltid igenom integritetspolicyn innan Du överlämnar dina personliga uppgifter till en sajt.

ÄNDRINGAR I DENNA INTEGRITETSPOLICY

Alla eventuella framtida ändringar i vår integritetspolicy kommer att anslås på denna sida och om det är lämpligt kommer vi även att underrätta Dig via e-mail.

KONTAKT

Vi tar gärna emot frågor, kommentarer och förfrågningar gällande denna integritetspolicy, samt förfrågningar gällande tillgång till den information vi har om Dig. Vi ber Dig i så fall att vända Dig till oss kund@dickjohnson.se.

 

Ifall du letar efter nödvändig information, så hittar du den här.